exit, black friday ×

PV Informer

Ulogujte se / registrujte i pišite sa nama.

Prijavite se

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku i budite aktivan učesnik sajta PV Informer... pišite, komentarišite i dijelite sadržaj

×
događaji

PV Informer | objavljeno: | izvor: PV INFORMER
Broj pregleda članka: 718

Izvještaj za kralja Nikolu o radu pljevaljske gimnazije (2)


Izvještaj za kralja Nikolu o radu pljevaljske gimnazije (2)

Direktor pljevaljske Gimnazije nakon uspostavljanja crnogorske vlasti u Pljevljima 1913. godine redovno je izvještavao kralja Nikolu ne samo o stanju u prosvjeti već i o ukupnom političkom, društvenom i privrednom stanju u ovoj sredini.

S tim u vezi on piše:

- U najponiznijoj odanosti sprovodim Vašem Veličanstvu moj prvi izvještaj koji govori o prilikama i potrebama novo oslobođenog kraja. U varoši ima oko 8000 duša, mada kuća ima još za toliko... Ranije je u varoši bilo 14000 duša, pa su se poslije balkanskih ratova raselili.

Jedna trećina kuća je prazna, u njima niko ne stanuje. Mahom su napuštene sve ljepše i modernije kuće. Ima dvospratnih kuća sa deset do 15 odjeljenja koje se mogu uzeti pod kiriju za 25 do 50 perpera mjesečno. Ima i takvih vlasnika kuća koji bi besplatno dali kuću nekome samo da mu je čuva i održava. Na zapadnoj strani varoši, uz jednu uzbrdicu, nalazi se čitava varoš kuća koje je za svoje potrebe podigla bila Austrija. Tu ima čitavih dvorova gdje se vrlo podesno može smjestiti ne samo sva naša vojska koja će ovdje biti nego i sva naša nadleštva, pa i svi činovnici i kada bi ih deset puta bilo više nego što ih je sada.

Tu ima i park sa lijepim vještačkim jezerom, po kome plove čamci a ima dobra planinaska voda dovedena kroz gvozdenu cijev u jednu od tih kuća, pred kojom je park i jezero. Tu se nalazi povelika sala za zabave i bina sa kulisama za predstave. Ovdje su austrijski oficiri davali zabave za personal i pitome Pljvljake. Napominjem da je iz tih sada državnih kuća srbijanska vojska pri svom odlasku iz Pljevalja digla sve što se moglo odnijeti... Kažu da su htjeli odnijeti i mnoge starine iz manastira Sv. Trojice, kao i srebrnu štaku sv. Save, ali su se tome usprotivili manastirski upravitelji, kao i ovdašnji Srbi. Jedna starinska crkvena knjiga, koja datira od nazad 300 godina, još se nalazi u Beogradu. Uzeli su je na revers još u periodu turske uprave za neku izložbu pa im je, prema kazivanju nastojitelja manastira, do danas nijesu povratili – piše, između ostalog, u izvještaju.

Jedan dio izvještaja posvećen je pljevaljskoj Gimnazinji i stanju u prosvjeti.

-Na sjeveroistočnom dijelu varoši nalazi se nova i lijepa gimnazijska zgrada, veličine koliko i francuska legacija na Cetinju. Po ljepoti i rasporedu ovakve gimnazijske zgrade nema u Crnoj Gori. Pri Gimnziji se nalazi i jedna crkveno-školska zgrada, gdje namjeravamo otvoriti internat, za koji postoji sva oprema osim pokrivača za djecu. Otvorena su sva četiri niža razreda sa preko 110 učenika.U internatu se može smjestiti 60 učenika gdje bi se plaćale usluge 30 perpera mjesečno. Sve potrebne stvari za ovaj internat kupila je (oko 4000 perpera ) kupila je ranije crkvenoškolska opština, uz pripomoć građanstva. Da ne bi osnivanje ove školske ustanove propalo, predložio sam Ministarstvu prosvjete da se internat otvori, jer ne bi bilo lijepo da se pod crnogorskom upravom kupljene svari rasprodaju, kada je skoro sve potrebno pribavljeno.. Nastavu u Gimnaziji prekinuo je Prvi svjetski rat. Usljed toga nije došlo ni do otvaranja internata.

- Uopšte ovdašnji narod dosta je žrtvovao za svoje prosvjetne ustanove i ima volju da za prosvjetni napredak svoje omladine učini i više nego je u stanju. Ali su ih srbijanski prosvjetitelji, izgleda, često maltretirali i zloupotrebljavali dobru volju i materijalnu izdašnost. Tako svi članovi Crkveno-školske uprave žale se na mojeg prethodnika direktora Marića, kada je ispred mojeg dolaska napustio Pljevlja, nije htio školsku imovinu predati Crkveno-šklskom odboru koji mu je dao novac, od kojeg je i primio, nego je predao sve Gradskoj opštini koja sa Crkveno-šškolskom opštinom nije u dobrim odnosima...O tome sam detaljno obavijestio Minstarstvo prosvjete s molbom da se odnijeta dokumenta i druga imovina vrate Gimnaziji.

Zanimljiv je osvrt direktora Gimnazije na političke prilike u Pljevljima.

- Stanovnici se međusobno dijele na neke partije, bez ikakvih ideja i načela, što koči pokretanje bilo kavog rada od zajedničkog interesa. Zato je potrebna neka zajednička autoritativna sila sa strane koja će ove raznorodne elemente u sklad dovesti i uputiti na zajednički opšti posao. Svi bi, na primjer, željeli da imaju svoju čitaonicu, ali ko će da bude inicijator za njeno otvaranje kad se unaprijed zna da većina neće učestvovati što stvar započinju ljudi iz protivnih logora. Mi, ovdašnji činovnici, radićemo da ove diferencijacije između građana zagladimo, ali nam sada , na početku, ne ide naturati se, a to ćemo učiniti čim se malo pobolje upoznamo i udomaćimo. Po mom mišljenju naš je zadatak da svakog prmimio u svoje kolo, ko hoće samo lijepo i zakonski da postupi bez obzira na dosadašnja politička lutanja koje se u neku ruku može i objasniti zbog ukrštanja raznorodnih uticaja na dosadašnji njihov živo. Pravičnim postupanjem i objektivnim radom u rodoljubivom duhu sve se može izgladiti i u sklad dovesti. Po mom nahođenju i po kazivanju drugih mogu istaći da su se muhamedanci više poradovali našoj upravi nego pravoslavni. Muhamedanci dobro znaju da će pod vladom Vašeg Veličanstva više imati nekih privilegija nego pod upravom srbijanskih vlasti, a za ovo imaju dosta fakata iz dosadašnje prošlosti njihovih jednovjeraca u starim granicama Crne Gore....

- Seljački stalež u ovim krajevima je zdrav, dobrodušan, poslušan, dosta razvijen i zdrav. Varošani su kržljavi, ali su zato prepredeniji duhom. Varoš nema valjanog ljekara, pa se čovjek ovdje osjeća u tom pogledu kao na planini, bez igdje ikoga. Istina , postoji ovdje neki ljekar Grk, ali je, rekoše mi, i on premiješten i za njime nije mnogo štete, jer kako čujem od građana, slabo je od njega koristi bilo. Trebalo bi imati ovdje jednog ili dva ljekara za varoš i okolinu...

U nastavku izvještaja Popović izražava mišljenje da bi trebalo što prije zamijeniti predsjednika Gradske opštine Selmanovića jednim poštenim čovjekom iz stare Crne Gore. Jer ovaj, konstatujer Popović, osim golog turskog lukavstva, nema nikakve druge vrline koje bi bile potrebne jednoj povelikoj, neuređenoj varoši, kao što su Pljevlja.

Interesantan je i razgovor direktora Gimnazije sa Mehmed-pašom Bajrovićem. O tome slijedi izvještaj upućen Kralju Nikoli:

- Započeo sam razgovor o školi i prosvjeti uopšte. Izrazio sam želju da bih rad bio vidjeti i muhamedansku djecu u ovdašnjoj Gimnaziji, koja bi se u njoj spremala za život kao djeca drugih građana i time zadobila pravo da po svršetku potrebnih škola mogu uzeti ma koje mjesto u našoj činovničkoj hijerrahiji. Istakao sam mu onu Vašu svagdašnju blagonaklonost i vjersku toleranciju prema muhamedancima u dosadašnjim granicama Crne Gore i naglasio da Vaše Veličanstvo iskreno želi da među činovnicima ima prvaka narodnih iz svije vjeroispovijesti u svojoj državi, što se jasno ispoljilo tim što ste i do sada postavljali na velike državne položaje Muhamedance i to skoro bez ikakvih škola, što ubuduće neće moći biti, te da je stoga u njihovom ličnom interesu da budu što više školovaniji ako ne žele da stanu u pozadinu od ostalih podanika Vašeg Veličanstva. On je počeo da se hvali kako i oni škole žele, kako svoje sinove školuju po Jevropi, iako oni ovdje nijesu fanatici (mada je on prvi i najveći..), kako smo mi jedna krv, kako žele da šalju svoju djecu u Gimnaziji, ali samo , veli, kad izuče šest godina svoje vjerske škole, koja je temelj svemu što je u životu potrebno.

Kažem mu da bi svoju djecu treblo da šalju u državne osnovne škole, a vjeronauku bi im predavao njihov vjeroučitelj, te kad bi izučili ovu školu mogli bi redovno stupati u gimnaziju. Inače iz njihove čisto ispovjedne škole ne mogu dobiti potrebnu spremu za gimnaziju. Paša na ovo zaokupi dokazivati kako je njihovu vjeru teško izučiti, kako postoji jedna molitva za glavu, druga za ruke, treća za noge, i ne znam šta mi sve napriča, a srpski čitati i pisati, nadodade on, može se naučiti za dva tri mjeseca, da bi on star to naučio... Po ovome ga možete cijeniti Vaše Veličanstvo, koliko je težak i da li je fanatik.

-Dalje, od njega sam čuo kako su svi ovdašnji muhamedanci obradovani što su došli pod Crnu Goru, te da će ovo veoma prijatno biti Vašem Veličanstvu. Paši i još dvojici prisutnih begova čisto sinuše oči od radosti i miline na ove riječi, uzdigoše se malo, učiniše temenad i paša nastavi: „ I jest, valaj, milo nam, i Bog da ga živi, bio nam srećan”.

Pri razgovoru karakterna je njihova servilnost. Za vrijeme posjete, koja je trajala tri do četiri sata, stalno je nastajao s divana da mi zamijeni ispušeni cigar i lično ga pripali, mada sam ga stalno molio da se ne trudi i da ću to sam učiniti…

Izvještaj je poslat 23. 12. 1913. prije dolaska deputacije iz Pljevalja na Cetinje.

Delegacija Pljevalja posjetila je kralja Nikolu na Cetinje početkom januara 1914. godine. U delegaciji su bili ugledni građani: Vojislav Đenisijević, Pero Janićijević, Mehmed-paša Bajrović, Murat-beg Selmanović, Lazar Šećerović, Savo Vukojičić, Mehmed Korjenić, Murat Trhulj, Uroš Milinković, Omer-beg Selmanović, Miloš Ćorović, Timotije Bavčić, Ćamil Drnda, Nef-beg Adbegović, Mitar Obradović, Hadži- Ibrahim Ljuhar, beg Rustemagić, Prokopije Šiljak, Josif Bajić i jermonah Serafim Džarić. Delegacija je razgovarala sa kraljem Nikolom o aktuelnim pitanjima u Pljevljima, a kralj im je govorio o junačkim i slobodarskim tradicijama Crnogoraca i njihovoj borbi protiv Turaka. Sjutradan za pljevaljsku delegaciju bio je priređen banket u hotelu “Grand”. Tokom razgovora jermonah Serafim Džarić izrazio je nezadovoljstvo uspostavljanjem granica između jednog istog naroda Srbije i Crne Gore. Na to mu je odgovorio serdar Janko Vukotić riječima: - Vjeruj oče, brzo će doći vrijeme da tih granica neće biti.

Tokom boravka na Cetinju pljevaljska delegacija primljena je u Ministarstvo prosvjete i crkvenih poslova. Njeni članovi odlikovani su Ordenom knjaza Danila.

 

Izvor : Milorad Joknić

(Izvod iz opširnijeg teksta objavljenog u Prosvjetnom radu, listu prosvjetnih i kulturnih radnika Crne Gore, Podgorica, mart 2016)
komentari:

  • Prikazuju se Facebook komentari


  • Prikazuju se PV Informer komentari

    Nema komentara za ovaj sadržaj! Budite prvi koji će postaviti komentar.


    Komentari na portalu PV Informer se objavljuju u realnom vremenu i portal se ne snosi nikakvu odgovornost za napisani sadržaj. Sve ne primjerene komentare možete prijaviti administratoru sajta i takvi komentari će biti uklonjeni.
    da bi ste pisali komentare potrebno je da se ulogujete
sadržaji iz kategorije:

Pretraga sajta


Pregleda Članaka za:

Mjesec dana: 387572


Sanovnik

Cijenovnik usluga pvinformer.me


Mali oglasi

infinity pljevlja